Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Ledarkonferens om tillgänglig kyrka inleds i dag

I dag startar Pingst ungs och Pingst Västerås ledarkonferens Kyrka med hjärta med omkring 400 deltagare. I år handlar ledarkonferensen om att bygga en församling som gör att Jesus blir tillgänglig, för unga och för kyrkovana människor.

Till ledarkonferensen, som i år hålls för tredje gången i Västerårs Pingstkyrka, men för första gången i samarrangemang med Pingst ung, kommer barn- och ungdomsledare, församlingsledare, föreståndare och andra ledare från många församlingar.
– Vi tror att föreningen av Pingst ungs ledarkonferens och konferensen Kyrka med hjärta är mycket värdefull, säger värdförsamlingens ungdomspastor Jacob Frankner. Om vi vill vara med och bygga en församling som gör Jesus tillgänglig räcker det inte med att vi arbetar med en liten del av församlingens verksamheten. Kraften att förändra får vi när ledare för olika delar av församlingens verksamhet går åt samma håll.
Under konferensen Kyrka med hjärta kommer deltagarna att få lyssna till när Staffan Hellström med flera kommer att ge exempel på framgångsrika sätt att ge plats för unga även i mindre församlingar med en längre histora och Magnus Persson kommer att berätta om arbetet med tillgänglighet i den betydligt nyare församlingen United Øresundskyrkan i Malmö. Bland talarna finns även Marina Andersson, Pelle Hörnmark och Mats Särnholm. Det blir även en bokrelease för Carl-Henric Jaktlunds bok ”Jesus gick vidare och kyrkan står kvar”. Han kommer också att leda en workshop i detta ämne.
Andra workshops kommer att handla om exempelvis att göra söndagsskolan till barnens bästa timmar i veckan, arbete med cellgrupper för ungdomar eller nätverk för omsorg av pastorer.
Magnus Persson, som kommer att tala i ferla storsamlingar, berättar att han fick en riktig tankeställare då hans församling inrett en ny lokal och tyckte att allt var klappat och klart för att öppna, men sedan fick påpekande från myndigheterna om att lokalerna måste handikappanpassas.
– Först protesterade jag och tyckte att det skulle bli för dyrt, men när jag satte mig in i frågan och såg hur svårt det var för handikappade att ta sig in våra lokaler tänkte jag om. Det blev som en predikan för mig.
Detta ledde till att Magnus Persson kom igång med arbetet på en bok om hur kyrkan kan anpassas också för de andligt och kyrkligt handikappade.
– Det första jag tänker på är att nästan alla kommer till tro genom relationer. Vi i församlingarna behöver därför odla vardagliga, nära, mänskliga relationer. Det är väldigt långsökt att tro att människor ska söka sig till en lokal, där de inte känner någon.
Det andra han tänker på är att detta relationsbyggande ofta förhindras av att medlemmarna är så upp över öronen engagerade i sina församlingar, så att de inte hinner med något annat. Då är det också lätt att man fastnar i en inomkyrklig kultur och blir väldigt tafatt i umgänget med inte troende.
Magnus Persson menar också att det är väldigt viktigt att gudstjänsterna är fräscha.
– Det handlar inte om häftighet, men om relevans.
I en relevant kyrka förklarar man det som man förkunnar och ger människor det de behöver, till skillnad från populistiska sammanhang där man bara säger det folk vill höra, anser han.
– Vi behöver inte göra avkall på något, att vi står för något, äkthet och begriplighet är viktigt.
Magnus Persson är övertygad om att den lokala församlingen har en mycket viktig uppgift och att den är det verktyg som Gud arbetar igenom. Men, precis som nya generationer tar över i familjerna och lite pö och pö ändrar på traditioner och saker och ting så att det ska passa barnen som växer upp, så behöver också församlingarna förändras, menar han.