Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Ledardag i Citykyrkan i Stockholm

I dag möts präster, pastorer, medarbetare och församlingsledare till en ledardag i Citykyrkan i Stockholm. Temat för dagen är ”Heligt evangelium – helig eld”. Dagens gästtalare är R. T. Kendall, Daniel Alm och John Derneborg.

Underrubriker till Heligt Evangelium är ”Vad är kärnan och icke förhandlingsbart?” och ”Hur predikar vi Evangelium så att det inte förlorar sin kraft?”.
Underrubriker till Helig Eld är ”Sund teologi och full av den helige Andes kraft”, ”Ledare som bär Helig Eld” och ”Helande och kraftgärningar i Sverige idag”.
Förutom föreläsningarna står panelsamtal och reflektion på programmet liksom förbön för Sverige. Föranmälan krävs för att delta i samlingen.