Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Lars Anderås slutar

Lars Anderås slutar sin tjänst som direktor för Pingst Internationellt och chef för IBRA Media. - Det sker i december. Då är det fem år sedan jag började mitt jobb i Pingst med att deklarera, att jag såg mitt engagemang i ett femårsperspektiv.

Lars Anderås.