Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Lappis on line

I år blir Lapplandsveckan, eller Lappis som den oftast kallas, en on line-konferens. Varje dag sänds ett bibelstudium klockan 10 och på kvällarna klockan 20.00 en gudstjänst.

Även barn och ungdomar kan få en smak av Lappis den här veckan genom att följa hashtaggarna @barnenslappis och @ungpalappis.
Kvällsgudstjänsterna direktsänds inte, utan är förinspelade och åtta olika församlingar från norra Sverige ansvarar för var sin gudstjänst.
Sändningarna går att följa här: