Lämna inte fronten!

I sin predikan under Predikantveckans inledningsgudstjänst uppmanade Filadelfiaförsamlingens föreståndare Niklas Piensoho de samlade pingstledarna att befästa sin ställning som kallade och utvalda.

Vördur Traustason, ledare för Islands pingströrelse och föreståndare för Filadelfia Reykjavik, under bönen för den ekonomiska situationen på Island.