Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Kyrkornas globala vecka om rättvisa resurser

PMU Interlife finns också i år med i Kyrkornas globala. Veckan är till för att kyrkor i hela Sverige tillsammans ska sätta ett särskilt fokus på globala rättvisefrågor. I år är temat Skapelsefred - rättvisa resurser.

Hur utvinns råvaror som metallerna i våra mobiler, palmoljan i våra livsmedel och etanolen i våra fordon? Och hur påverkas regionerna där industrierna finns? I Kongo-Kinshasa arbetar till exempel barn och unga långa dagar i koppargruvor under dåliga förhållanden och till en mycket låg lön. Gruvdriften sliter hårt på naturresurserna och en del av vinsterna hamnar i händerna på stridande grupper som i och med detta kan fortsätta slåss. Allt detta hotar förutsättningarna för fred, i Kongo-Kinshasa och på många andra platser.

Alla vi som nyttjar dessa resurser har ett ansvar och också en möjlighet att vara med och påverka. Kyrkornas globala vecka, 15- 22 november 2009, är ett sådant tillfälle. I år fokuserar den på fredsfrågor och på hur vårt handlande får konsekvenser för människor i andra länder.

Kyrkornas globala vecka arrangeras av Sveriges Kristna Råd och Svenska missionsrådet i samarbete med Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, PMU Interlife, Rättvisenätverket SPEAK, Studieförbundet Bilda och Sensus Studieförbund.

För mer information om Kyrkornas globala vecka se

http://www.skr.org/globalaveckan