Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Kyrkor fokuserar på skapelsen

Den 1 september inleds Skapelsetid som pågår fram till andra söndagen i oktober. Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund i Europa visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen.

– Vi uppmanar alla kyrkor och samfund i Sverige att göra som andra kyrkor runt om i Europa och låt våra gudstjänster bli till uttryck för ett miljö- och hållbarhetsengagemang, säger Jakob Evertsson, teologisk sekreterare på Sveriges kristna råd.
Den europeiska katolska biskopskonferensen (CCEE) och det ekumeniska samarbetsorganet Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) inbjuder i ett uttalande till gemensam bön för skapelsen under tiden från och med den 1 september till den 4 oktober. I uttalandet står att ”genom felaktig användning av naturresurser, och genom förstörelse och föroreningar, fortsätter vi att åsamka Guds skapelse svåra sår”, och att den livsstil som är typisk för det moderna samhället får konsekvenser för hela världen. Kyrkoledarna uppmanar alla att ”stoppa kretsloppet av självcentrering och isolering, och komma ihåg att vi alla tillhör samma mänsklighet”.
Därför, säger ordförandena för CCEE och KEK, inbjuds alla ”kristna och varje människa av god vilja till att ta ansvar för skapelsen, att klokt och konkret arbeta som goda förvaltare och att bekämpa orättvisor genom att skydda biologisk mångfald.”
– Varningstecken kommer allt oftare om att mångfalden i naturen är hotad, det kan gälla både marina och landlevande djur, hav, växter och skogar, säger Jakob Evertsson.
– Ur ett kristet perspektiv har vi att verka som goda förvaltare av Guds skapelse och den biologiska mångfald som ryms i den. Att uppmärksamma skapelsetid är ett sätt för kyrkorna att medvetandegöra detta ansvar genom våra gudstjänster, fortsätter Jakob Evertsson.