Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Kyrkor anordnar familjefest

I dag inbjuder kyrkorna i Söderhamn till en familjefest i Strykjärnparken.

­

Mellan klockan 11 och 14 bjuds på matiné, hoppborg, ansiktsmålning, sång och musik och en modevisning som Erikshjälpen håller i.
Det kommer också att finnas ett särskilt förbönstält i parken.
På kvällen besöker Sebastian Stakset med band staden och kyrkan Ulrika Eleonora.