Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Kyrkoledare vill se krafttag mot sexuella övergrepp

På debattsidan i dagens nummer av tidningen Dagen uppmanar styrelsen för Sveriges kristna råd ledare på alla nivåer i kyrkornas verksamheter att arbeta mot övergrepp på ett strukturerat sätt.

Artikeln är undertecknad av Clive Adams, kommendör, Frälsningsarmén,  Daniel Alm, föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan, Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift,
Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Torbjörn Freij, pastor, Vineyard Norden,  Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan,  Peter Jansson, Vännernas samfund – kväkarna, Misha Jaksic, ortodox samordnare, Sveriges kristna råd,  Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen,  Joakim Lundqvist, pastor, Livets ord,  Jean Mansour, arkimandrit, Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia,  Linalie Newman, missionsdirektor, Evangeliska Frikyrkan, Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS,  Bobby Sjölander, missionsföreståndare, Adventistsamfundet,  Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan, Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd samt
Esther Kazen, generalsekreterare, Sveriges ekumeniska kvinnoråd.

Läs artikeln här: