Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Kyrka med hjärta-dag i Västerås

I dag hålls konferensen Kyrka med Hjärta 2013 i Pingstkyrkan i Västerås. Årets tema är Andens frukter och gåvor i församlingen.

Målgruppen för konferensen är alla med intresse att vara med och tjäna Jesus genom sin kyrka.
”Det är fantastiskt att få vara kristen och ingå i kyrkan som får sitt liv från den Helige Ande. Anden hjälper den troende och hela församlingen. Anden ger församlingen kraft att dela de goda nyheterna, evangeliet, till sin omgivning. Församlingen får liv av Anden, fungerar genom andliga gåvor och bär genom Anden god frukt. Församlingen ska ledas av människor med andliga tjänster som gåvor till kyrkan. Kyrkan är inte karismatisk som ett valbart tillägg, hon är karismatisk i sitt DNA”, skriver värdförsamlingens pastor Daniel Alm i sin blogg inför konferensen.
Daniel Alm och Johnny Foglander kommer att stå för huvuddelen av undervisningen, men det blir också flera valbara seminarier med olika talare.
Konferensdagen inleds med bön och lovsång klockan 10 och redan 20 minuter senare drar dagens första session igång, Andens frukter i församlingen. Efter en bensträckare följer session 2 om Andens gåvor i församlingen.
På eftermiddagen erbjuds seminarier kring ”En högre ambition med vårt ledarskap”, Från yta till djup” och ”Kreativ kommunikation”.
Därefter ges tid för samtal, bön och process med sitt team/församling, parallellt med bibelsamtal.
Dagen avslutas med kvällsmöte följt av en festkväll.
Under dagen erbjuds särskilda barnaktiviteter fram till 16:30.