Kvinnors rättigheter i Kongo lyfts i PMU:s vårkampanj

Kvinnors rättigheter i Kongo står i fokus för PMU:s vårkampanj, som startar i mars. Syftet är att sprida kunskap om millenniemålen och situationen i landet och visa att det finns hopp för de många kvinnor som utsatts för sexuellt våld.

Varje år utsätts tusentals kvinnor för sexuellt våld, som ett led i den krigföring som pågår i landet. De brutala övergreppen ger svåra följder för kvinnorna själva, deras familjer och hela samhällen, men genom verksamheten vid Panzisjukhuset och Dorkas, och som stöds av PMU, får kvinnorna vård, rehabilitering och redskap för att gå vidare i livet. Budskapet som förmedlas genom kampanjen, som drivs tillsammans med pingstförsamlingarna, är: ”Offer är ingen slutstation.”
Ä Vi vill visa att det finns ett hopp i dessa kvinnor, att de med vårt stöd själva kan bli förändringsaktörer och bygga upp en ny framtid, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef på PMU. För att få ett större genomslag fortsätter vi att lyfta kvinnorna i Kongo också under 2012 och 2013 års vårkampanjer.
Syftet är också att ge kunskap om landet och de bakomliggande orsakerna till det sexuella våldet, såsom fattigdom, ojämlikhet, brist på utbildning och den mineralutvinning som underblåser konflikten och som vi själva bidrar till genom vår konsumtion av exempelvis mobiltelefoner.
I kampanjen genomförs olika opinionssatsningar för att skapa engagemang för millenniemålen, kvinnors rättigheter och situationen i Kongo. Pengar kommer att samlas in till verksamheten på kvinnohemmet Dorkas, samt till vattenförsörjning vid Panzisjukhuset.
Ä Vårt mål är att samla in en miljon kronor genom kampanjen, säger Elisabeth Hammarberg.
På internationella kvinnodagen den 8 mars håller PMU tillsammans med en rad andra organisationer, ett seminarium om kvinnors situation i Kongo, på Historiska museet i Stockholm. Till de talare som bjudits in hör Denis Mukwege, överläkare vid Panzisjukhuset och FN-sändebudet Margot Wallström, vars uppdrag är att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter.
Ä Detta är en fråga som behöver få ett mycket större utrymme såväl hos politiker som hos allmänhet och detta blir ett utmärkt tillfälle att skapa intresse och engagemang för kampanjen, menar Elisabeth Hammarberg.
Under våren kommer ett kampanjpaket att finnas tillgängligt för församlingarna, bestående av film, trycksaker, affischer och upprop. Budskapet ska bland annat spridas via radio och tidningar, via biståndsdagar i second hand-butikerna, temadagar på pingströrelsens folkhögskolor samt mötesbesök i församlingar. Tre konserter ska också hållas med Mikael Järlestrand, i Malmö, Jönköping och Göteborg där kampanjens budskap förmedlas och pengar samlas in till den.