Kvällar om integrationsglädje

Pingstkyrkorna i Kaxholmen, Bankeryd och Taberg inbjuder i mars till kvällar på temat Integrationsglädje.

Under kvällen kommer Amir och Ulrica Heidari att medverka och dela med sig av erfarenheter kring och verktyg till integration utifrån sitt arbete med bland annat språkkafé i Jönköpings pingstförsamling.
Syftet är att försöka minska risken för det som är främmande och lyfta fram det som är positivt kring asylsökande, ensamkommande, konvertiter och nya kommuninvånare.Förhoppningen är att kvällen ska utmana och inspirera och leda till ökat engagemang.
Samlingarna hålls den 5 mars i Kaxholmen, den 19 mars i Bankeryd och den 26 mars i Taberg. Alla pågår mellan 19 och 20.30.