Kurs för simultantolkar

Lokala församlingar som vill bygga upp ett simultantolkningsarbete är målgruppen för en simultantolkningskurs, som hålls i Linköping i april. Kursdeltagarna får sedan möjlighet att praktisera sina kunskaper under Nyhemsveckan.

Simultantolkning är ett redskap för att kunna välkomna icke-svensktalande att delta i gudstjänstgemenskapen och ett led i församlingens inkluderingsarbete. Personer, som vill delta i kursen ska ha goda språkliga kunskaper minst ett annat språk än svenska.
Under kursdagen varvas teori, praktik och reflektion: Simultantolkningens roll i den mångkulturella församlingen och som ett verktyg för inkludering diskuteras, och modeller för simultantolkning och erfarenhetsutbyge ingår, liksom praktik med åtföljande reflektion.
Deltagare kan efter kursen fortsätta att utvecklas som simultantolk i studiecirkelform eller på egen hand.
Kursdeltagarna erbjuds sedan möjlighet att träna simultantolkning under Nyhemskonferensen i sommar. Kursledare är Susanne Lindberg, som har många års erfarenhet av simultantolkning och tolkning. Hon är också sedan flera år tillbaka ansvarig för simultantolkningsfunktionen under Nyhemsveckan.
Kursen hålls i Studieförbundet Bildas lokaler i Linköping den 11 april mellan 9.30-15.30.
Kostnaden för att delta är 300 kr och då ingår både lunch och fika.
Anmälan sker till EvaMarie Brännström på Bilda.
Läs mer på http://www.bilda.nu/sv/Amne/Cirkelinformation/?circle=709357&g=0