Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Kurs för nyanställda i Pingst

Också i höst så inbjuder Pingst till introduktionsdagar för nyanställda i församlingstjänst. I år hålls de 19 – 21 oktober på pingsthuset i Flemingsberg.

Under introduktionsdagarna får deltagarna fundera över sin yrkesidentitet, ta del av praktiska arbetstips, lära sig mer om pingsthistoria och samfundet och riksföreningen Pingst, hur man leder frivilligarbetare och hur man kan lösa konflikter.
Under dagarna medverkar Stefan Beimark, Ingrid Svanell, Magnus Wahlström och Pelle Hörnmark som lärare.
Utbildningen hålls i samarbete med Bilda och kostar 600 kronor. Den som vill vara med ska anmäla sig senast 10 oktober till ingrid.svanell@pingst.se