Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Kurs för nya i tjänst

Just nu pågår introduktionskursen Ny i tjänst för nyanställda i pingstförsamlingar eller gemensamma verksamheter.

Ett 25-tal personer deltar i introduktionsdagarna, som syftar till att ge konkreta, handfasta råd och vägledning inför den nya tjänsten. Kursen inleddes med en dag på Pingstkontoret i Alvik och fortsätter nu ombord på en Finlandsbåt till och med fredag.
Under kursdagarna behandlas ämnen kring yrkesidentitet, att leda frivilliga ledare och konflikthantering. Samfundskunskap, pingsthistoria och praktiska arbetstips står också på schemat.
Medverkande lärare är Stefan Beimark, Helena Jakobsson, Daniel Alm, Andreas Ardenfors och Magnus Wahlström.
Nytt för i år är att deltagarna kan välja till två webbaserade undervisningar under året och ha möjlighet att delta i två kursdagar, en dag i anslutning till pastorskonferensen i januari och en dag i anslutning till Pingsts Rådslag i maj.