Nationell bönedag 22 november Läs mer
Ellinor Ädelroth, som är professor emerita, har tilldelats Konungens medalj i åttonde storleken. Foto: Anette Brolenius

Ellinor Ädelroth, som är professor emerita, har tilldelats Konungens medalj i åttonde storleken. Foto: Anette Brolenius

Kunglig medalj till Ellinor Ädelroth

Professor emerita Ellinor Ädelroth, som bland annat varit ledare för PMU:projekt på Panzisjukhuset i Bukavu, DR Kongo, är en av dem som i år får ta emot Konungens Medalj. Hon får utmärkelsen för sina betydande humanitära insatser.

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, med anor från 1800-talets förra hälft, ges för särskilda förtjänster, samt för förtjänstfullt arbete inom Kungl. Hovstaterna, Kungl. Maj:ts orden samt H.M. Konungens stab.
Ellinor Ädelroth tilldelas den 8:e storleken i Serafimerordens band.