Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Kristna dansare möts i Nyköping

I dag inleder den Kristna dansgemenskapen i Sverige sitt riksmöte. Det hålls i Hjortensbergskyrkan i Nyköping. Årets tema är vederkvickelse.

Under lördagen kommer flera olika pass att hållas och på söndag blir den en gudstjänst med dansinslag. På programmet står rörelser till böner och bibelord, lovprisningsdans, improvisation och afrikansk dans.
Kristna Dansgemenskapen i Sverige, KDGS, är en allkristen, ideell förening som bildades 1993. Målsättningen är att vara en inspirationskälla för alla som håller på med, längtar efter eller är intresserade av dans till Guds ära. KDGS vill vara ett stöd för alla som vill ha en gemenskap fylld av glädje och skapande och som har en längtan att se Guds namn ärat genom dans och rörelse.
Organisationen har en egen hemsida med adress www.kdgs.org