Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Kraftsamling för Pakistan

Under Världspingstkonferensen, i Stockholm utmanades den svenska Pingströrelsen att göra en kraftsamling för de nödställda i Pakistan. Visionen är att samla in en miljon dollar till Pakistan.

- Hittills har omvärlden svikit. Insamlingsnivån ligger på 13 procent av insamlingarna till Haiti under samma tidsrymd. Ska vi också svika eller ska vi resa oss upp och göra skillnad för människor i nöd? säger Marcus Sönnerbrandt, pastor i Aspnäskyrkan i Järfälla.
Utrikesdepartementet och nyhetsredaktionerna talar om en katastrof av apokalyptisk dimension, men de olika organisationernas insamling till Pakistan går tungt. I många Pingstförsamlingar finns dock ett engagemang för de nödställda och dessutom sedan länge upparbetade kontakter som möjliggör en snabb och kvalitativ insats.
Med PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, som samordnare och med Aspnäskyrkan i Järfälla i spetsen, tar nu de svenska Pingstförsamlingarna krafttag för att hjälp ska nå fram till Pakistan.
Sedan tidigare pågår en insats genom PMU för att förse drygt 700 familjer med förnödenheter. Nästa steg är att nå 2000 familjer med hjälppaket.
Den som vill vara med och hjälpa Pakistan kan ge sin gåva direkt via PMU:s hemsida, www.pmu.se, genom att sms:a 50 kronor till insamlingen (skicka texten PMU PAKISTAN till 72930. Det går självklart också att sätta in pengarna på plusgirokontot 90 00 50-6 och märka betalningen ”Översvämning Pakistan”.