Anmälan till Pingst Ledare har öppnat

Konvertitbeslut kartläggs

Pingsts Integrationsråd vill få fram en helhetsbild av vilka beslut Migrationsverket tar kopplat till konvertiter från Afghanistan och vädjar därför om hjälp från landets pingstförsamlingar med att få tillgång till beslut, som gäller medlemmar.

Bakgrunden till kartläggningen är att många pingstförsamlingar har konvertiter från Afghanistan som medlemmar och att deras tro ofta möts med misstro av Migrationsverket. Nyligen valde en av dessa konvertiter att avsluta sitt liv när processen blev för utdragen och svår.
I ett brev som ställts till landets samtliga pingstförsamlingar skriver Pingst Integration genom Hans-Erik Bylund, Christian Mölk, Bengt Sjöberg och Maria Gustin Bergström att de ”ser ett stort behov av att förändra situationen för denna utsatta grupp”.
Genom arbetet med att få fram kopior på Migrationsverkets alla beslut, både positiva och negativa, rörande konvertiter kopplade till pingstförsamlingar, hoppas man kunna få fram en helhetsbild, som kan bidra till en process där personernas omvändelse till kristen tro ska bli trodd. De beslut som efterfrågas gäller endast personer som under de tre senaste åren tagit emot Jesus och som är afghanska medborgare, oavsett om man flytt från Afghanistan eller andra länder i närområdet.
”Be gärna med oss att det ska bli en förändring i Migrationsverkets syn på våra systrar och bröders kristna tro”, avslutar de brevet, som också innehåller ett informationsblad till konvertiteter om utredningen och instruktioner till församlingarna om vilken typ av dokument som efterfrågas och hur den ska nå fram till Pingst Integration.