Konsulent för invandrarförsamlingar

Wilberforce Bezuddé är Pingsts nyaste församlingskonsulent med huvudfokus på att hålla kontakt med och uppmuntra invandrarförsamlingar.

Wilberforce Bezuddé är ny församlingskonsulent med särskilt ansvar för invandraförsamlingar.