Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Konferens om pingsthistoria i augusti

Pingst i Norden – en hundraårig resa, är temat för en konferens den 20-21 augusti i Pingstkyrkan, Uppsala. Arrangör är Ekumenik i Norden, ett program inom Sveriges Kristna Råd. Talare är bland andra Joel Halldorf, Arto Hämäläinen och Anders Mellbourn.

Vad är det som har hänt under de hundra år som gått? Hur har Pingströrelsen förändrats? Hur har samhället förändrats? Hur ser Pingströrelsen på sig själv och sin egen utveckling? Hur har andra kyrkor och samfund förändrats Ä kanske under påverkan av Pingströrelsen? Vilket inflytande har Pingströrelsen i samhället, i politiken, i kulturen och i ekumeniken? Dessa frågor söker man svar på under konferensen.
Arto Hämäläinen, Finand, teologie doktor i missiologi och senior advisor i FIDA International talar över ämnet ”Från rörelse till kyrka Ä om Pingströrelsens ecklesiologi.”
Terje Hegertun, Norge, teologie doktor och forskare inom systematisk teologi, har ämnet ”Skisser till en pentekostal ekumenik.”
Joel Halldorf, doktorand i kyrkohistoria och ledamot inom Kyrkornas Världsråd talar om ”Tungotal Ä mystik och sakramentalitet i pingstväckelsen.
Per-Magnus Selinder, pastor och tidigare sekreterare för teologi och ekumenik i Svenska Missionskyrkan, har ämnet ”Pingströrelsen och den nordiska ekumeniken efter 1972.”
Anders Mellbourn, docent i statsvetenskap och chefredaktör för tidningen Sändaren talar om ”Pingströrelsen och politiken.”
Annika Bjurling, sångare och musikpastor i Pingstkyrkan i Uppsala, samt Dan Salomonsson, pastor och församlingsföreståndare i samma församling, har ämnet ”Tonen från himlen, Pingströrelsen och musiken.”
Anmälan sker senast den 10 augusti till info@skr.org
För mer info: www.skr.org/ein