Konferens om kyrkor och romer

I dag inleds en konferens om romer och vad kyrkorna i Europa kan göra för den utsatta folkgruppen. Konferensen hålls i Pingstkyrkan Cupolen i Linköping.

Pingst Romannätverk arrangerar konferensen tillsammans med Erikshjälpen, Pingst, Dagen, Sam-hjälp, Läkarmissionen, Evangeliska Frikyrkan, Hoppets stjärna, Svenska kyrkan, Bulgarien i fokus och Hjärta till Hjärta.
Bland talarna finns Elisabeth Sandlund, Pelle Hörnmark, René Zanellato, Kjell Waern, Daniel Tan, Ninva Vujic, Britt Sandberg och Thomas Hammarberg.
Ämnen som behandlas är bland annat kyrkans roll i förändringsarbete, mänskliga rättigheter, utanförskap, kulturmöten och rasism/antiziganism. Dessutom kommer deltagarna få rapporter om vad som sker bland Europas romer.
I Rumänien pågår till exempel en stor romsk väckelse, något som Christer Tornberg, vice ordförande i pingströrelsens Romanätverk kommer att berätta om.