Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Konferens om kristen tro och islam

Hur ska kristna förstå och möta islam och muslimer? Det är ämnet för helgens konferens i Pingstkyrkan i Lund.

Kristen tro och islam är världens två största religioner. Kristendomen har en lång historia i Sverige, men har under lång tid tappat mark. Islam är relativt ny i Sverige, men växer snabbt, framför allt genom inflyttning.
Helgens konferens kommer att ta upp frågor kring hur kristna kan förstå och bemöta islam som religion, tankesystem och samhällsmodell och hur kristna kan förstå och bemöta muslimer och deras tro.
Konferensen hålls i Pingstkyrkan i Lund i samarbete med Apologia, Centrum för kristen apologetik. Medverkande talare är Omid Pasbakhsh, Lars Mörling, Stefan Gustavsson och Tomas Samuel.
För mer information se www.apologia.se