Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Konferens om barn som far illa

I dag anordnar LP-verksamheten tillsammans med Blå Bandet, Hela människan och Vita för tredje gången en konferens om barn som far illa. Konferensen hålls i Rörstrands konferenslokaler i Stockholm.

Konferensen har fått namnet ”Barn som far illa 3.0″ och lägger fokus på ”Lite snack och mycket verkstad”.
Bland de medverkande märks barnombudsman Fredrik Malmber, professor emerita Madeleine Leijonhufvud, drogförebyggaren från Öckerö kommun, Håkan Fransson.
Under dagen, som är inriktad på personer som arbetar med barn på olika sätt, kommer en rad exempel från verkligheten att presenteras. Dessutom anordnas en politikerdebatt under dagen.
Konferensen anordnas i samverkan med Bilda, CAN, Länsnykterhetsförbundet och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet