Konferens om barn som far illa

Den 10 april anordnar LP-verksamheten tillsammans med Blå Bandet, Hela människan och Vita för tredje gången en konferens om barn som far illa. Konferensen hålls i Rörstrands konferenslokaler i Stockholm.

Konferensen har fått namnet ”Barn som far illa 3.0″ och lägger fokus på ”Lite snack och mycket verkstad”.
Bland de medverkande märks barnombudsman Fredrik Malmber, professor emerita Madeleine Leijonhufvud, drogförebyggaren från Öckerö kommun, Håkan Fransson.
Under dagen, som är inriktad på personer som arbetar med barn på olika sätt, kommer en rad exempel från verkligheten att presenteras. Dessutom anordnas en politikerdebatt under dagen.
Att delta i samlingen kostar 950 kronor och då är fika och lunch inkluderat. Mer information och anmälningsmöjlighet finns på www.iogt.se/barnfarilla
Konferensen anordnas i samverkan med Bilda, CAN, Länsnykterhetsförbundet och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet.