Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Konferens för ideella arbetsgivare

I september inbjuder Pingst till en arbetsgivarkonferens för både församlingsanställda och ideella medarbetare som hanterar frågor inom ekonomi, budget, personal eller annan administration.

Konferensen, som hålls den 19 september i Filadelfiakyrkan i Stockholm, kommer att ta upp aktuella frågor för arbetsgivare inom den ideella sektorn.
Under dagen föreläser näringslivsprofilen och författaren Per-Olof Eurell  (bilden till vänster) och dessutom deltar representanter för Vision, Arbetsgivaralliansen samt Trygghetsrådet.
Inbjudan gäller även Svenska Alliansmissionen, Evangeliska frikyrkan och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.
Anmälan görs via www.pfs.pingst.se