Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Konferens för teknikintresserade

Lördagen den 12 oktober hålls ”Swedish Gurus Conference 2?, en konferens för den som håller på med teknik i kyrkan.

Konferensen innebär en möjlighet för den som håller på med teknik i kyrkan eller skulle vilja göra det att träffa likasinnade, knyta nya kontakter och inspireras.
Konferensen hålls i Pingstkyrkan i Uppsala och är gratis för deltagarna.
Under dagen kommer det att hållas seminarier med inriktning på ljud, ljus och bild, samt samlingar med fokus på tjänsten att tjäna i sin församling. Dagen avslutas med gemensam gudstjänst.

Fotnot: Mer info och anmälningsmöjligheter finns på http://swedishgurus.se/