Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Konferens för teknikintresserade

I morgon hålls ”Swedish Gurus Conference 2?, en konferens för dem som håller på med teknik i kyrkan.

Konferensen innebär en möjlighet för den som håller på med teknik i kyrkan eller skulle vilja göra det att träffa likasinnade, knyta nya kontakter och inspireras.
Konferensen hålls i Pingstkyrkan i Uppsala och är gratis för deltagarna. Under dagen kommer det att hållas seminarier med inriktning på ljud, ljus och bild, samt samlingar med fokus på tjänsten att tjäna i sin församling.
Dagen avslutas med gemensam gudstjänst.