Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Konferens för fängelsepräster från hela världen

IPCA, den internationella organisationen för kristna fängelsepräster, -pastorer och diakoner, håller världskonferens på Clarion Hotel på Södermalm i Stockholm den 20-25 augusti. Över 400 deltagare från 75 länder – alla världsdelar är representerade – deltar i konferensen.

Den förra världskonferens för IPCA (International Prison Chaplains Association)hölls 2005 i Canada.
Stockholmskonferensen, som har temat Forgotten People, inleds på fredagskvällen i närvaro av bland andra Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén och ärkebiskop Anders Wejryd. I konferensens program ingår workshops, gudstjänster och föredrag av konferensens fem huvudtalare. Stockholms stad står för en mottagning i Stadshuset under måndagskvällen och deltagarna får möjlighet till studiebesök på svenska häkten och kriminalvårdsanstalter.

Huvudtalarna är:
Lauran Bethell, som startade det första New Life Center i Thailand med syfte att hjälpa unga kvinnor ur prostitution, och som idag arbetar som konsult för organisationer som vill starta nya projekt mot människohandel och prostitution.

Hans Corell, tidigare ambassadör och under tio år FN:s vice generalsekreterare med särskilt ansvar för rättsliga frågor. Han arbetade också med uppbyggnaden av den internationella domstolen gällande brott mot mänskliga rättigheter i före detta Jugoslavien.

Andrew Coyle, professor i ”Prison studies” vid King´s College i London och rådgivare i fängelsefrågor till bland annat Europarådet, Internationella Röda Korset och Världshälsoorganisationen. Också Kriminalvården i Sverige har tidigare anlitat professor Coyle som konsult och utredare.

Chuleepran Srisoontorn, professor vid Payap-universitet i Chiang Mai, Thailand. Hon arbetade först som pastor, men kompletterade senare sina teologikunskaper med juridik, främst för att kunna bistå fångar tillhörande olika minoritetsgrupper i sitt hemland.

Vivien Stern, forskare vid King´s College i London. Hon är sedan över tio år en av det engelska överhusets opolitiska experter när det gäller frågor kring brott och straff.

Ordförande för IPCA har de senaste fem åren varit Birgitta Winberg, präst vid Kronobergshäktet i Stockholm, som i samband med konferensen avslutar sin mandatperiod.

För information: Peter Carlsson, informationssamordnare på Sveriges Kristna Råd, mobil 0705-203763 e-post: peter.carlsson@skr.org
Doris Bernhardson, mobil 0768-587879