Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Kommittémöte för världspingstkonferensen

I går träffades den exekutiva kommittén för världspingstkonferensen i Stockholm tillsammans med representanter för Pingst – fria församlingar i samverkan, Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och finsk och norsk pingströrelse. Samlingen hölls i Filadelfiakyrkan i Stockholm och syftade till att sätta det slutliga programmet för Världspingstkonferensen som hålls i Stockholm nästa år den 24 till 27 augusti.

Storsamling i Filadelfiakyrkan inför nästa års världspingstkonferens i Stockholm. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND