Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Klimatet i fokus på globala veckan

Kyrkornas globala vecka kommer i år och nästa år att ha temat ”Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår”. Veckan firas varje år veckan fram till Domssöndagen.

I sin nuvarande form har Kyrkornas globala vecka funnits sedan 2003. Veckan tar upp tråden från det som tidigare hette Kyrkornas U-vecka. Den utgör ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans.
Erbjudandet om att vara med och fira Kyrkornas globala vecka går ut till över 4 000 församlingar och organisationer inom alla kristna traditioner i Sverige. Mångfalden är stor bland aktiviteterna, bland annat arrangeras bokbord, ungdomskvällar, föreläsningar, musikaler, manifestationer och ett stort antal gudstjänster.
Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet är huvudmän för Kyrkornas globala vecka och arrangerar den tillsammans med Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU, Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda, Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.
Arbetet med Kyrkornas globala vecka sker med stöd från Sida.