Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Kampanj om livets viktigaste val

I går beslutade Pingst – fria församlingar i samverkan att stödja och ställa sig bakom kampanjen ”Ditt viktigaste val”, initierad av pastor Niklas Piensoho i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Kampanjen handlar om att mitt i valrörelsens avslutning lyfta de mjuka frågorna och livets viktigaste val, som handlar om vad man bygger sitt liv på.

Kampanjen drar i gång i slutet av augusti och kommer mycket medvetet att surfa på den allmänna valvågen.
– Vi ska finnas med i valbruset med en annan röst, med en dimension som inte får missas. Om det påverkar det allmänna politiska samtalet är jag jätteglad, likaså om det får medialt genomslag. Om det kan leda till att människor väljer Jesus som grund för sina liv är jag än nöjdare, säger Niklas Piensoho till dagen.
I Filadelfiakyrkan i Stockholm har man planer påa tt sätta upp en bemannad valstuga utanför entrén, där man ska bjuda på kaffe och samtal.

Även om idén till kampanjen är född i Stockholms Filadelfiaförsamling så innebär Pingststyrelsens beslut att ställa sig bakom och stötta upp den att detta skulle kunna bli en nationell kampanj. Förhoppningar finns också att få med sig fler kyrkor och samfund i satsningen på ”Mitt viktigaste val”.
Förhoppningen är att kampanjen ska få genomslag i media på olika sätt. TV Inter kommer bland annat att ta fram en visionsvideo, där kampanjen presenteras, liksom andra filmsnuttar med anknytning till den. Under sommarens konferenser är det tänkt att ”valarbetare” ska tränas.
Material som tas fram inför kampanjen ska ses som ett erbjudande till, inte som ett krav på, landets pingstförsamlingar, menar föreståndare Pelle Hörnmark.
– Jag gillar att man delar med sig av idéer som Niklas nu gör och skapar förutsättningar för andra att ta del av det, men initiativet till det måste komma från de enskilda församlingarna, säger han.
Kampanjen kommer visserligen att krocka med den svenska politiska valrörelsen, men den ska inte ha några som helst partipolitiska förtecken, menar Niklas Piensoho.
Däremot säger han till tidnignen Dagen att det inte går att komma ifrån att en kristen tro påverkar hela livet, vilka prioriteringar man gör, hur man ser på tid, pengar, familj och miljö till exempel.