Kaggeholms folkhögskola förbereder flytt

Styrelsen för Kaggeholms folkhögskola har tagit ett inriktningsbeslut att flytta verksamheten ifrån Kaggeholm, som ligger på Ekerö utanför Stockholm.

– Vi vill satsa för framtiden, säger styrelsens ordförande, Daniel Josefsson och fortsätter:
– Vi är angelägna om att även framöver kunna vara en skola som betyder något och gör skillnad. Genom en flytt kan vi komma närmare samhället och närmare församlingsrörelsen som skolan är en del av.
Bakom beslutet ligger ett gediget utredningsarbete där man tittat på frågan ur kursdeltagarnas, personalens, folkbildningens och huvudmannens perspektiv. Den samlade bilden talar för en flytt av verksamheten.
En starkt bidragande orsak till beslutet är också investeringsbehoven i fastigheten. En oberoende utredning tyder på att det handlar om 30-40 miljoner kronor de närmaste åren för att renovera lokalerna och anpassa dem till modern skolverksamhet.
– Vår kärnverksamhet är att bedriva utbildning, då är det inte rätt att investera så mycket pengar i ett slott och andra fastigheter, säger Daniel Josefsson.
Nu väntar ett omfattande arbete med att realisera planerna och hitta en ny plats för skolan.
– Det känns som en spännande utmaning och det ger goda förutsättningar för att vi ska kunna satsa på och utveckla våra utbildningar ytterligare, säger skolans rektor, Clas Newman.
Beslutet om att flytta skolan handlar inte om att dra ner på skolverksamheten och dessutom kan det dröja innan en slutgiltig flytt blir verklighet.
– Under tiden fortsätter våra kurser som vanligt på Kaggeholm och inför hösten är alla som vill välkomna att söka till våra utbildningar, säger Clas Newman.