Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Kaggeholm startar ny bibellinje

Kaggeholms folkhögskola startar till hösten en ny bibellinje kallad BIBEL+, där eleverna får möjlighet att kombinera bibelstudier med något av skolans profilämnen media, musik eller dans. I den ettåriga kursen ingår också en resa till Tanzania.

Eleverna kommer att få lära sig mer om den kristna tron, om Bibeln och om personlig utveckling och lärjungaskap. I kursen ingår också omvärldskunskap och kulturförståelse och kommunikationsträning på olika sätt.
Varje elev väljer ett av de tre profilämnena som löper genom hela kursen. Resan till Tanzania kommer att ske under våren och beräknas kosta cirka 12 000 kronor.
Bibelskola STHLM, som drivits i Filadelfiakyrkan i Stockholm i samarbete med Kaggeholms folkhögskola, ingår från och med i höst också in i den nya utbildningen. En eftermiddag i veckan kommer eleverna att finnas i Filadelfiakyrkan, övrig undervisning sker på Kaggeholm.
-Att gå ett år på en bibelskola borde alla få chans till. Vi har sett hur mycket ett bibelår betyder för människor som vill få bättre fotfäste i sin tro och i sin Bibel. Man mognar som person och man får tid att reflektera över sin tro, göra andliga upplevelser och lära känna andra kristna med annan bakgrund, säger Niklas Piensoho.
– Vi har också upplevt hur många fantastiska ungdomar har hittat till vår församling genom bibelskolan och det vill vi gärna att de ska fortsätta göra. Med det här nya upplägget tror vi att Kaggeholms folkhögskola får göra det de är bra på – undervisning – samtidigt som vi i Filadelfiakyrkan vill fortsätta erbjuda eleverna ett andligt hem samt ett forum där de i praktiken kan omsätta det de får lära sig på skolan.
Den nya bibellinjen samarbetar också med Teamträningsskolan. Verksamhetsledare för bibellinjen är Torbjörn Stolpe.

Läs mer om kursen på http://www.kaggeholm.se/viewNavMenu.do?menuID=2