Pingst Ledare Anmälan öppen till höstens regionala inspirationsdagar
image description

Kaggeholm kan flytta till Rörstrands slott

Det finns planer på att flytta Kaggeholms folkhögskolas verksamhet till Rörstrands slott, som ligger vägg i vägg med Filadelfiakyrkan i Stockholm och också ägs av församlingen.

Det framkom under helgens rådslagsförhandlingar, då Ulrik Josefsson, verksamhetsledare för Pingst Utbildning, och Clas Newman, rektor på Kaggeholms folkhögskola, gav en bakgrund till det inriktningsbeslut som tagits om att byta lokaler för skolverksamheten.
En flytt skulle innebära att skolan kommer närmare rörelsen, vilket är en viktig delkomponent för inriktningsbeslutet. Andra motiv till flytt är det geografiska läget för skolan, samt ekonomin med tanke på att stora underhållsinvesteringar krävs i byggnaderna.
I slutet av förra årets togs det första inriktningsbeslutet om att sälja den nuvarande anläggningen och leta andra lokaler. Samma beslut har sedan tagits både i Pingstskolornas styrelse och i Pingststyrelsen.
Filadelfiaförsamlingen står inför stora ombyggnadskostnader och för att finansiera det är en avyttring av Rörstrands slott aktuell.
– Vi har fört spännande samtal med Filadelfia, säger Clas Newman, rektor för Kaggeholms folkhögskola, i ett pressmeddelande. Det är verkligen ett intressant alternativ, en så central placering av skolan och en sådan närhet till en stor församling skulle med sitt centrala läge öka attraktiviteten bland sökande och ge oss helt andra möjligheter att göra skillnad för församlingsrörelsen och samhället.
Under tiden fortsätter Kaggeholms kurser som vanligt. Styrelsen för Kaggeholms folkhögskola och styrelsen för Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol-och kursverksamhet ska under sina majmöten ta ställning till förslaget om Rörstrands slott.