Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.
Fastigheten Kaggeholms slott har sålts till Sisyfosgruppen. Skolan Kaggeholm kommer dock att stanna kvar i sina lokaler fram till och med sommaren 2019.

Fastigheten Kaggeholms slott har sålts till Sisyfosgruppen. Skolan Kaggeholm kommer dock att stanna kvar i sina lokaler fram till och med sommaren 2019.

Kaggeholm ger plats för ensamkommande

Kaggeholms folkhögskola tecknade i våras ett avtal med Ekerö kommun om att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

 

Ungdomarna ska enligt avtalet få boende samt plats på allmänna linjen. Kaggeholm har också anställt tidigare ungdomspastorn Christoffer Öhrwall samt Carolina Nilsson som boendestödjare. Satsningen görs inom ramen för Folkhögskolespåret, ett koncept som utvecklats i Skåne och spridits över hela landet som ett led i arbetet med att integrera nyanlända ungdomar.

Vid terminsstarten var ingen av platserna för nyanlända på Kaggeholm ännu belagd, men förhoppningen är att platserna kommer att fyllas under terminens gång.