Juluppropet överlämnas

I morgon, den 7 februari, kommer de insamlade namnen för Juluppropet att överlämnas till migrationsminister Morgan Johansson (S). Totalt har drygt 70 000 personer skrivit under uppropet som lanserades i mitten av december.

Juluppropet avslutades den 31 januari och på tisdag är det alltså dags att  överlämna namnlistorna  på Rosenbad. Då kommer några av landets kyrkoledare att närvara. Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, Lasse Svensson, kyrkoledare för Equmeniakyrkan och ordförande för Sveriges kristna råd samt Jean Mansour, arkimandrit, Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia. Representanter från Svenska missionsrådet kommer också att finnas med.
Den 14 december lanserades ”Juluppropet – för en human migrationspolitik” och bakom initiativet stod landets kyrkor genom Sveriges kristna råd. Uppropet har hittills samlat 70 150 namnunderskrifter, däribland partiledarna Annie Lööf (C), Jan Björklund (L), Ebba Busch Thor (KD) och Jonas Sjöstedt (V). Maria Ferm som är Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson har också skrivit under uppropet.
Av de insamlade namnen har 35 063 fyllts i via webben juluppropet.se och resterande namnen (35 087) har kommit in via fysiska namnlistor från församlingarna.
Den slutgiltiga siffran presenteras den 7 februari eftersom det fortfarande inkommer namn via inskickade namnlistor.
Namninsamlingens tre krav till regeringen är: ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, undanröj praktiska hinder mot familjeåterförening, samt ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro.
-I mötet med Morgan Johansson kommer vi att tydliggöra de tre kraven i uppropet och vi hoppas på ett samtal kring detta, fortsätter Karin Wiborn.
Denna vecka landar skriften ”Detta vill vi – kyrkorna och migrationsfrågorna” hos samtliga riksdagsledamöter. I en nyutgåva ger kyrkorna en grundsyn för bedömning av migrationens utmaningar.
Grundläggande bibeltexter och hänvisningar till relevanta internationella konventioner presenteras. Utifrån dessa görs ett antal aktuella tillämpningar vad gäller svensk lagstiftning och praxis.
Skriften gavs ut första gången 2007 och har nu bearbetats och reviderats av Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migration och integration. Skriften antogs av Sveriges kristna råds styrelse i december 2016.
Skriften kommer även att överlämnas till Morgan Johansson.