Julkonserter i Smyrna Göteborg

I dag är det dags för årets julkonserter i Smyrnakyrkan i Göteborg under rubriken ”Julsång från hjärta till hjärta – en kväll som förändrar”.

Konserterna hålls i Smyrnakyrkan klockan 16 och klockan 19. Vid båda tillfällena gäller gratis entré.
Konferencierer är Lena Eskengren och Fredrik Forsberg och julevangeliet kommer att läsas av skådespelaren Felix Engström. Publiken får lyssna till och sjunga tillsammans med kören Intro, solister, barnkör, julensemble och Smyrna Brass.
Smyrnakyrkans kafé kommer att hålla öppet både före och efter konserterna.
I samband med konserterna görs en insamling för ett socialt pilotprojekt där kristna unga volontärer engagerar sig socialt för ungdomar med missbruk i Göteborg