Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Jesusfolket intar plattan

I 48 timmar, från och med i dag till 2 maj, kommer enskilda kristna under samlingsnamnet Jesusfolket att finnas på Sergels torg mitt i Stockholm för att på olika sätt presentera Jesus. Bland annat kommer speciella Jesusbiblar att delas ut.

Satsningen Jesusfolket avslutas med deltagande i Jesusmanifestationen. Den som vill veta mer om satsningen på Sergels torg kan gå in på www.jesusfolket.se.
Kristna motorcykelklubbar finns också med i satsningen och planer finns på att köra bönevarv runt Stockholm som en del av satsningen.