Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Jesusfilm till barnfamiljer

Den här veckan får 1 500 barnfamiljer i Eslöv en film om Jesus hem i brevlådan. Bakom satsningen står Pingstkyrkan, Österkyrkan och Svenska kyrkan. Utdelningen är ett led i en satsning där 100 000 svenska familjer kommer att få ta del av filmen.

Filmen om Jesus är nyproducerad och handlar om hans liv och verksamhet, från födelsen till uppståndelsen från de döda. Den är på 15 olika språk.
Curt Levin, pastor i Pingstkyrkan i Eslöv, säger till nätupplagan av Alvesta lokaltidning att kyrkorna i Eslöv samlat ihop pengar för att kunna göra den här satsningen, och känner både glädje och ansvar över att få ge Eslövsborna den här filmen.
Bakom rikssatsningen står missionsorganisationen Agape i samarbetar med lokala kyrkor och samfund.
Ä Vi vill att barnfamiljer ska få en objektiv och relevant kunskap om Jesus och den kristna tron. Förr fick man kristendomsundervisning i skolorna och kyrkorna samlade mycket barn i söndagsskola och barnverksamhet. Men så är det inte längre. Kunskapen i dag om Jesus är minimal och ibland obefintlig bland barn, unga och medelålders. Det är viktigt att veta om Jesus. Vi säger ju att vi lever i ett kristet land. Många vet ju inte ens varför vi firar påsk. Han dog för oss människor på Golgata, säger Curt Levin till tidningen.
– I Bibeln står det att Jesus är enda vägen till Gud. Han är kanske den mest kända människa genom alla tider. Till och med vår tideräkning är efter honom.