Jämställdhetsrapport för nedladdning

Nu finns Pingst ungs rapport om jämställdheten i Pingst att ladda ner på Pingst ungs hemsida. Rapporten, som är gjord av pastor Anethe Carlsson och konsult Jenny Bergh har undersökt formella och informella hinder för kvinnors ledarskap i rörelsen och hur det påverkar församlingstillväxten.

Arbetet med jämställdhetsrapporten har till stor del finansierats genom projektbidrag från statliga ungdomsstyrelsen. Rapporten presenterar genusforskning, en kartläggning av det faktiska tillståndet i pingströrelsen samt förslag på åtgärder.
I rapporten konstateras att man inte hittat några formella hinder för kvinnors ledarskap men att det finns informella hinder till exempel i form av normer, genuskontrakt, samt fördelning av makt.
Pingst ung planerar nu för åtgärder utifrån de hinder som identifierats i rapporten. Tre områden har identifierats; kunskapsspridning, handledning och nätverk, samt att förankra Pingsts teologi som enligt undersökningen inte innebär några hinder för kvinnors ledarskap.
Här finns rapporten att ladda ner som pdf: http://www.pingstung.se/91-nyheter/100927-las-pingst-ungs-rapport-om-jamstalldheten-i-pingstrorelsen