Jämställdhet på agendan

Den här veckan har PMU samlat partner från ett tiotal länder på huvudkontoret i Stockholm för att lyfta och jobba med jämställdhetsfrågor.

Sedan i måndags har partner från bland annat Nepal, Bangladesh, Tanzania, Burundi, Benin, DR Kongo, Etiopien och Kenya deltagit i en jämställdhetskonferens i Stockholm anordnad av PMU:s globala jämställdhetsprojekt.
I PMU:s Kompass mot 2020 lyfts jämställdhet som ett av de tematiska områden som man vill prioritera de kommande fem åren och PMU strävar därför efter att stötta lokala partners att jobba mer aktivt med frågan. Målet med konferensen är att lära av varandra och implementera nya lärdomar i de projekt man jobbar med.
– Vi jobbar med kapacitetsutveckling tillsammans med våra partners genom att vi träffas, utbyter erfarenheter och delar kunskap från olika delar av världen och olika typer av projekt, säger Fredrika Uggla, projektledare för PMU:s globala jämställdhetsprojekt.
– När vi möts från olika kontexter och olika organisationer som jobbar med olika frågor, men gemensamt pratar om jämställdhet, så uppstår många spännande samtal, tillägger hon.
Under den första delen av konferensen träffades representanter för det så kallade ambassadörsprogrammet, som är ett program som pågår under ett år med två träffar, med fokus på utbildning och kapacitetsutveckling. Under veckan har man diskuterat genus, hur man inkluderar män i jämställdhetsarbetet samt samtalat kring utmaningar man möter i sitt lokala sammanhang.
Under den andra halvan av veckan har den globala arbetsgruppen träffats. Det är en referensgrupp som finns med under hela jämställdhetsprojektets gång. Teamet består av experter från partnerorganisationer som redan aktivt jobbar med jämställdhetsfrågan och som ger input till projektet.
FOTO: ERIK THUNBERG