IPS-seminarium om grönländsk karismatik

I dag inbjuder IPS, Institutet för Pentekostala studier, till seminarium i PTS:s lokalar i Uppsala. Ämnet för dagen är den grönländska karismatiska rörelsen.

Utgångspunkten för seminariet är Stig Öbergs forskningsrapport om Inuunerup Nutaap Ogaluffia (den grönländska karismatiska rörelsen), ett ämne som hittills varit ganska okänt och som utlovas också vara högintressant.
Seminariet hålls i eftermiddag mellan 15 och 17 på Övre Slottsgatan 6A i Uppsala.