IPS-seminarium i dag

I dag inbjuder Institutet för pentekostala studier, IPS, till ett seminarium om relationerna mellan Pingst i Sverige och USA.

Seminariet hålls på Campus Engelska Parken, Uppsala universitet, i eftermiddag mellan 13 och 15.
Seminariet utgör en fortsättning på ett tidigare seminarium på temat ”Varför reste Lewi Pethrus just till Chicago”.