Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

IPS-seminarium i dag

Jessica Moberg, som nyligen disputerat med en avhandling om karismatiska kyrkor i Sverige är gäst på dagens seminarium, som Institutet för pentekostala studier anordnar i Uppsala.

Seminariet ingår i serien ”Pentekostalismen i Sverige på 2000-talet” och hålls på Uppsala universitet klockan 16.00. Föranmälan krävs för deltagande.
Jessica Moberg har forskat på karistmatiska kyrkor i Stockholm och kommer bland annat att dela med sig av sina erfarenheter kring flera års fältarbete i dessa församlingar.
Jessica Moberg är verksam som lärare inom religionsämnet på Södertörns högskola. Hennes avhandling, framlagd tidigare i år, heter Piety, intimacy and mobility: a case study of charismatic christianity in present-day Stockholm.
I avhandlingen diskuteras hur samtida karismatisk kristendom praktiseras på individ- och församlingsnivå i dagens Stockholm.