Anmälan till Pingst Ledare har öppnat

IPS-dag i Uppsala idag

Idag anordnar Institutet för Pentekostala Studier, IPS, en hel dag med föreläsningar och rapporter om nya pentekostala församlingar i Sverige.

Dagen inleds med en föreläsning av docent Torbjörn Aronson på ämnet ”Nya pentekostala församlingar i Sverige 1974-2018″. Efter lunch rapporterar Anders Lundberg, forskare från Linnéuniversitetet, från sitt pågående projekt om ”Den nigerianska pingstkyrkan Redeemed Christian Church of God i Malmö och dess roll i integrationen av nysvenskar”. Dagen avslutas med uppdatering och planering i projektgruppen om ”Pentekostalismen i Sverige under 2000-talet”.
Samlingen hålls på Campus Engelska Parken i Uppsala.