Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Integrationspris till pingstpastor

Klas-Gunnar Axelsson, pastor i Kalix pingstförsamling med ansvar för Överkalix, fick i år ta emot Integrationspriset 2018 under Kalix sommarmarknad.

Priset fick han för att han alltid finns som hjälp och stöd till ungdomar från världens alla hörn.
I diplomet står att han har ett stort hjärta och ett öppet hem och alltid tar sig tid att lyssna och samtala och hjälpa till med allt från kontakter med myndigheter till övningskörning och läxhjälp.
Många ungdomar har hos Klas-Gunnar och hans fru Ingrid fått både mat och husrum och dessutom fått uppleva gemenskap.