Inspirationsdag om klimaträttvisa

”Du har viljan, Gud har kraften, vi har verktygen. Tillsammans skapar vi klimaträttvisa!” Det är utgångspunkten för en inspirationsdag omkring klimaträttvisa i praktiken, arrangerad av ett brett spektrum av kristen-Sverige.

Inspirationsdagen hålls i Immanuelskyrkan i Stockholm och hålls den 10 mars mellan 9:30 och 16:00. Anmälan krävs för deltagande och kostnaden är 200 kronor, utom för studerande som betalar 100 kronor. I priset ingår fika och lunch.
På förmiddagen deltar bland andra ärkebiskop Anders Wejryd, Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg och Sveriges miljöambassadör Annika Markovic.
Efter lunch hålls fyra olika parallella workshops, som ger verktyg för klimaträttvisa i praktiken. Alla deltagare kommer att få möjlighet att delta i två seminarier.
Dagen avslutas med en avslutande utmaning levererad av Bo Forsberg och SKR:S generalsekreterare Karin Wiborn.
Temadagen om klimaträttvisa arrangeras av Sveriges Kristna Råd i samarbete med Diakonia, Svenska kyrkans internationella arbete, Sensus, Svenska kyrkans unga, Kristna fredsrörelsen, Katolskt forum och Bilda.
Fotnot: I år är det tjugo år sedan FN-konferensen för hållbar utveckling hölls i Rio de Janeiro.