Inspirationsdag för Kyrkornas globala vecka

Tips på och redskap för hur en lokal församling/organisation kan arbeta med temat demokrati, både under den globala veckan och andra tider på året. Det är fokus för en inspirationsdag för Kyrkornas globala vecka.

Samlingen hålls på Ekumeniska centret i Alvik i västra Stockholm.
På programmet under inspirationsdagen står bland annat föredrag om demokrati och civilsamhällets roll, erfarenhetsutbyte och olika röster om att försvara de mänskliga rättigheterna, samt workshops.
Temat för årets globala vecka, som infaller i november, är demokrati.
Anmälan om deltagande görs till elisabeth.korswing@skr.org senast den 27 februari