Missa inte anmälan till årets gemenskapsvecka på Furuboda!

Inspirationsdag för Globala veckan

Idag anordnas en inspirationsdag inför Kyrkornas globala vecka, som anordnas i november. Samlingen hålls på Ekumeniska centret i Alvik i västra Stockholm och fokuserar på årets tema; demokrati.

Deltagarna kommer att få redskap och tips på hur de kan jobba med temat i sin församling eller organisation. Ämnen som kommer att tas upp är Mod och motstånd, om att försvara de mänskliga rättigheterna och Demokrati och civilsamhällets roll. Det kommer att hållas workshops och det blir tillfälle till erfarenhetsutbyte:
Samlingen pågår mellan 9.30 och 16.00 och även om den är gratis kräver den att deltagarna är anmälda i förväg.